Logopedie De Letterdoos

Welkom op de website van Logopedische praktijk De Letterdoos.

Sharon Gobyn heet u van harte welkom bij logopedische praktijk “De Letterdoos”. Na enkele jaren ervaring bij collega logopedistes, was de tijd rijp om een eigen praktijk op te starten. “De Letterdoos” opende zijn deuren in april 2012 en is gelegen op de Staatsbaan 334 te 3210 Lubbeek.

logopediste Sharon Gobyn

Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich hoofdzakelijk richt op de communicatie. Hierbij wordt niet alleen de mondelinge communicatie bedoeld, maar ook het schriftelijk aspect komt aan bod. Onder communicatie verstaan we onder andere het begrip en de productie van de gesproken en de geschreven taal, de correcte uitspraak van de spraakklanken, de stem, gebaren, het gehoor,…

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Logopedie
Spelling

Spelling

Hoe gaan we tewerk?

Eerst en vooral wordt er een anamnesegesprek gevoerd om de patiënt beter te leren kennen en om een zicht te krijgen op de problemen die zich bij de patiënt stellen. Vervolgens worden de nodige testen of onderzoeken afgenomen om een zo juist mogelijke diagnose te kunnen stellen. Aansluitend wordt een behandelplan opgemaakt en kan de therapie starten.

Gedurende de behandelperiode onderzoekt de logopediste regelmatig de progressie van de patiënt om zo een beeld te krijgen van eventuele stagnatie (weinig vooruitgang) of progressie (wel vooruitgang). Op regelmatige tijdstippen vinden er ook gesprekken plaats met de ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, clb-medewerkers, …

Lezen

Lezen

Letters
Spelling

Spelling

Logopedische stoornissen

U kan in de praktijk terecht voor de volgende stoornissen:

Logopedische praktijk

De praktijk bevindt zich in Vlaams Brabant tussen Leuven en Diest:

Vind Logopedische praktijk De Letterdoos op een grotere kaart.